Logistik

Med logistik menas den del av varudistributionen i ett företag som handlar om att planera och effektivisera hela varuflödesprocessen, från planering av inköp till slutlig leverans (och eventuell montering), i syfte att tillfredsställa kundernas behov.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för logistik - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.