Logistik

Med logistik menas den del av varudistributionen i ett företag som handlar om att planera och effektivisera hela varuflödesprocessen, från planering av inköp till slutlig leverans (och eventuell montering), i syfte att tillfredsställa kundernas behov.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.