Marknad

Med marknad menas utbud och efterfrågan på en produkt (eller inom ett visst område). När man inom marknadsföring talar om marknaden för en produkt avser man främst den faktiska eller potentiella efterfrågan som finns inom ett geografiskt område eller inom en bransch. Med marknadskrafter menas att köpare och säljare genom att fritt interagera bestämmer priset på en vara.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för marknad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.