Miljöredovisning

I en miljöredovisning lämnas upplysningar om en verksamhets påverkan på den yttre miljön.

Företag som bedriver verksamhet som kräver tillstånd eller anmälningsplikt enligt miljöbalken (1998:808) är enligt årsredovisningslagen skyldiga att lämna dessa upplysningar. Uppgifterna lämnas i förvaltningsberättelsen.

Företag som inte bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ska enligt Bokföringsnämnden (BFN) endast lämna upplysningar om verksamhetens miljöpåverkan om det är uppgifter som är viktiga för bedömningen av bolagets ställning och resultat. Exempel på när miljöinformation ska lämnas är när externa faktorer ger upphov till:

• ändrade marknadsförutsättningar

• betydande saneringsbehov

• överskridande av tillståndsvillkor.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.