Miljöredovisning

I en miljöredovisning lämnas upplysningar om en verksamhets påverkan på den yttre miljön.

Företag som bedriver verksamhet som kräver tillstånd eller anmälningsplikt enligt miljöbalken (1998:808) är enligt årsredovisningslagen skyldiga att lämna dessa upplysningar. Uppgifterna lämnas i förvaltningsberättelsen.

Företag som inte bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ska enligt Bokföringsnämnden (BFN) endast lämna upplysningar om verksamhetens miljöpåverkan om det är uppgifter som är viktiga för bedömningen av bolagets ställning och resultat. Exempel på när miljöinformation ska lämnas är när externa faktorer ger upphov till:

• ändrade marknadsförutsättningar

• betydande saneringsbehov

• överskridande av tillståndsvillkor.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för miljöredovisning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.