Moderföretag

Ett moderföretag bildar tillsammans med dotterbolag en koncern. Är moderföretaget ett aktiebolag kallas det moderbolag. Är moderföretaget en ekonomisk förening kallas det moderförening.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för moderföretag - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.