30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Företagande / När startar första räkenskapsåret?

LEI-koder för värdepappershandel

Vilken dag räknas som den första dagen på räkenskapsåret i ett nybildat bolag? Är det dagen då stiftelseurkunden undertecknas, aktiekapitalet betalas in eller då bolaget registreras hos Bolagsverket? Vilket datum ska stå i årsredovisningen? 

Publicerad:
Svar:

Det första räkenskapsåret börjar den dag bolaget registreras hos Bolagsverket, trots att bolaget formellt sett bildas redan när stiftelseurkunden skrivs under. Registreringsbeviset brukar därför ha två datum (bildande- och registreringsdatum). Det är registreringsdagen som ska anges som räkenskapsårets första dag i årsredovisningen.