Näringsfrihet

Näringsfrihet innebär en rätt för alla (utom personer i konkurs eller som fått näringsförbud) att starta och driva näringsverksamhet.

Näringsfriheten i Sverige är något inskränkt, t ex krävs myndighetstillstånd för att driva vissa typer av verksamhet (t ex bank, alkoholutskänkning och mineralutvinning).

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för näringsfrihet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.