Näringsfrihet

Näringsfrihet innebär en rätt för alla (utom personer i konkurs eller som fått näringsförbud) att starta och driva näringsverksamhet.

Näringsfriheten i Sverige är något inskränkt, t ex krävs myndighetstillstånd för att driva vissa typer av verksamhet (t ex bank, alkoholutskänkning och mineralutvinning).

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.