Nedsättning (av aktiekapital)

Med nedsättning menas en minskning av aktiekapitalet i ett aktiebolag.

Nedsättning av aktiekapitalet får göras vid:

avsättning för att täcka förlust enligt fastställd balansräkning, om inte förlusten kan täckas av fritt eget kapital

• återbetalning till aktieägarna

• avsättning till reservfond eller till någon annan fond som ska användas enligt beslut av bolagsstämman.

Nedsättning enligt första och andra punkten får inte göras med större belopp än att full täckning finns för det bundna egna kapitalet efter nedsättningen.

Nedsättning av aktiekapitalet kan göras genom inlösen av eller sammanläggning av aktier, indragning av aktier utan återbetalning eller minskning av aktiernas nominella belopp med eller utan återbetalning.

Inlösen av kvalificerade aktier i fåmansföretag beskattas som utdelning medan inlösen av andra aktier beskattas enligt de vanliga kapitalvinstreglerna.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för nedsättning (av aktiekapital) - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.