Negativ priselasticitet

Negativ priselasticitet handlar det om när försäljningen av en produkt ökar vid en prishöjning och minskar vid en prissänkning. Se även priselasticitet.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.