Negativ priselasticitet

Negativ priselasticitet handlar det om när försäljningen av en produkt ökar vid en prishöjning och minskar vid en prissänkning. Se även priselasticitet.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för negativ priselasticitet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.