Nettoförsäljningsvärde

Med nettoförsäljningsvärde menas det pris som företaget skulle få för en tillgång vid en normal försäljning, minskat med beräknade försäljningsomkostnader. Begreppet används främst inom redovisning.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för nettoförsäljningsvärde - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.