Nettomarginal

Nettomarginal är ett nyckeltal som visar företagets nettovinst per omsatt krona.

I nettomarginalen ser man hur mycket som finns kvar av varje försäljningskrona efter avdrag för rörelsekostnaderna inklusive finansieringen.

Här ingår:

rörliga kostnader

• personalkostnader

• övriga kostnader

avskrivningar

• räntekostnader.

Nyckeltalet nettomarginal tar inte hänsyn till det kapital som satsats i företaget, vilket gör nyckeltalet mindre intressant vid analys av kapitalintensiva företag.

Nettomarginal = Nettovinst / Omsättning

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för nettomarginal - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.