Nettomarginal

Nettomarginal är ett nyckeltal som visar företagets nettovinst per omsatt krona.

I nettomarginalen ser man hur mycket som finns kvar av varje försäljningskrona efter avdrag för rörelsekostnaderna inklusive finansieringen.

Här ingår:

rörliga kostnader

• personalkostnader

• övriga kostnader

avskrivningar

• räntekostnader.

Nyckeltalet nettomarginal tar inte hänsyn till det kapital som satsats i företaget, vilket gör nyckeltalet mindre intressant vid analys av kapitalintensiva företag.

Nettomarginal = Nettovinst / Omsättning

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.