Nettovinst

Med nettovinst menas vinsten efter avdrag för rörelsekostnader inklusive finansiering.

Begreppet används främst inom räkenskapsanalys. Se även nettomarginal.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för nettovinst - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.