Neutralitetsprincipen

Neutralitetsprincipen är en redovisningsprincip som innebär att man inte får snegla på det man önskar beträffande företagets resultat vid värdering av tillgångar och skulder.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för neutralitetsprincipen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.