Omkostnadsbelopp

Med omkostnadsbelopp menas utgifter för anskaffning (anskaffningsutgift) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Omkostnadsbeloppet är det slutliga avdraget som görs vid en kapitalvinstberäkning, t ex vid avyttring av fastigheter, bostadsrätter och värdepapper.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för omkostnadsbelopp - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.