Omsättningshastighet

Omsättningshastighet är ett nyckeltal inom räkenskapsanalys, som visar hur många gånger företaget omsätter sina tillgångar under en viss period (vanligen 1 år).

Nyckeltalet visar hur effektivt företaget använder sina resurser. Ju högre omsättningshastighet, desto högre effektivitet har företaget i sin verksamhet.

Tillgångarnas omsättningshastighet = Omsättning/Totala tillgångar

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för omsättningshastighet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.