Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är tillgångar avsedda för omsättning eller förbrukning.

Inom redovisning skiljer man mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.

Till omsättningstillgångar räknas alla tillgångar som inte är anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångarna delas in i fyra poster:

• varulager mm

• fordringar

• kortfristiga placeringar

• kassa och bank

I inkomstskattelagen används beteckningen lagertillgång i stället för omsättningstillgång.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Vad är omsättningstillgångar? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.