Omsättningstillväxt

Omsättningstillväxt är ett nyckeltal inom räkenskapsanalys, som visar den procentuella försäljningsökningen i företaget för den gångna perioden jämfört med en tidigare period.

Nyckeltalet passar bra som målsättningstal i ekonomistyrningen.

Omsättningstillväxten beror i hög grad på företagets, eller snarare produktens, mognadsfas. I ett framgångsrikt ungt företag kan talet ofta vara högt. När företaget och marknaden har mognat brukar dock talet avta, beroende på att företaget har ökat sina marknadsandelar. Detta är inte nödvändigtvis något negativt, eftersom det normalt kostar mycket pengar att finansiera tillväxt.

Omsättningstillväxten mäts vanligen som en procentuell kvot mot föregående år.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för omsättningstillväxt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.