Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är ett tiosiffrigt registreringsnummer som företag och föreningar får när de registrerats hos Bolagsverket. Ideella föreningar får sitt organisationsnummer av Skatteverket.

För att ett företag eller en ekonomisk förening, dvs en juridisk person, ska kunna ingå bindande avtal krävs att företaget eller föreningen har ett organisationsnummer. Motsvarande krav finns inte för enskilda firmor eftersom det saknas en juridisk skiljelinje mellan verksamheten (firman) och innehavaren. För enskilda firmor gäller därför näringsidkarens personnummer som organisationsnummer.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för organisationsnummer - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.