Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är ett tiosiffrigt registreringsnummer som företag och föreningar får när de registrerats hos Bolagsverket. Ideella föreningar får sitt organisationsnummer av Skatteverket.

För att ett företag eller en ekonomisk förening, dvs en juridisk person, ska kunna ingå bindande avtal krävs att företaget eller föreningen har ett organisationsnummer. Motsvarande krav finns inte för enskilda firmor eftersom det saknas en juridisk skiljelinje mellan verksamheten (firman) och innehavaren. För enskilda firmor gäller därför näringsidkarens personnummer som organisationsnummer.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.