Personalbudget

budget över personalkostnaderna i ett företag under en framtida period. Till personalkostnader hör bl a löner och andra förmåner, socialavgifter och pensionskostnader.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för personalbudget - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.