Personalomkostnader

Begrepp som används vid omkostnadsfördelning i samband med produktkalkylering (se produktkalkyler).

Personalomkostnaderna är normalt den viktigaste omkostnadsgruppen i tjänsteföretag. Bland personalomkostnaderna finns flera delposter, exempelvis utbildningskostnader, kostnader för personalrepresentation och rekryteringskostnader. Personalomkostnader fördelas genom omkostnadspålägg.

Personalomkostnader = Totala personalkostnader – direkta lönekostnader

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för personalomkostnader - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.