Personalomkostnader

Begrepp som används vid omkostnadsfördelning i samband med produktkalkylering (se produktkalkyler).

Personalomkostnaderna är normalt den viktigaste omkostnadsgruppen i tjänsteföretag. Bland personalomkostnaderna finns flera delposter, exempelvis utbildningskostnader, kostnader för personalrepresentation och rekryteringskostnader. Personalomkostnader fördelas genom omkostnadspålägg.

Personalomkostnader = Totala personalkostnader – direkta lönekostnader

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.