Personalomsättning

I vilken omfattning personal i ett företag byts ut (omsätts) under en viss period, t ex under ett verksamhetsår. Nyckeltalet personalomsättning beräknas ofta som antalet avgångar i procent av det genomsnittliga antalet anställda under en viss period.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för personalomsättning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.