Prissättningskalkyler

Beräkningar av vilket pris företaget måste ta ut för en vara för att få täckning för sina kostnader, för att nå en viss marginal osv. I en mycket enkel prissättningskalkyl utgår man från information om följande för att beräkna ett pris som ska täcka verksamhetens kostnader samt ge önskad vinstmarginal på varje affär:

• inköps- och hemtagningskostnader

• rörelsekostnader (indirekta kostnader), och

• vinstkrav.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för prissättningskalkyler - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.