Produktkalkyler

Samlande begrepp för företagskalkyler som visar kostnader och lönsamhet för enskilda produkter.

Produktkalkyler fungerar som diskussions- och beslutsunderlag i samband med t ex prissättning, val av produktsortiment och val av produktionssätt.

Det finns ett tiotal utgångsmodeller för produktkalkyler, som kan grupperas efter vilka kostnadsdefinitioner som modellerna bygger på:

Självkostnadskalkyler – bygger på fasta och rörliga kostnader.

Påläggskalkyler – bygger på direkta och indirekta kostnader.Bidragskalkyler – bygger på sär- och samkostnader.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.