Produktkalkyler

Samlande begrepp för företagskalkyler som visar kostnader och lönsamhet för enskilda produkter.

Produktkalkyler fungerar som diskussions- och beslutsunderlag i samband med t ex prissättning, val av produktsortiment och val av produktionssätt.

Det finns ett tiotal utgångsmodeller för produktkalkyler, som kan grupperas efter vilka kostnadsdefinitioner som modellerna bygger på:

Självkostnadskalkyler – bygger på fasta och rörliga kostnader.

Påläggskalkyler – bygger på direkta och indirekta kostnader.Bidragskalkyler – bygger på sär- och samkostnader.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för produktkalkyler - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.