Företagande / Pruta inte på dina tjänster!

Pruta inte på dina tjänster  

– tre argument 
Faktagranskad artikel

För dig som säljer tjänster är det viktigt att du vågar stå för ditt pris och inte faller till föga för prutningsförsök. Här ger vi dig 3 argument mot prissänkningar.

Publicerad: 2023-03-01
Prutning = sänkta priser

Det är naturligt att kunder försöker pruta, det ligger i deras intresse. För många är det också vardag att försöka pruta, en inköpare kanske inte är så bra på sitt jobb om hen inte ens provar att pruta. 

Men den prutning du accep­terar blir i förlängningen en rabatt på dina tjänster vid fortsatta uppdrag hos kunden. Att stå fast vid sitt utgångspris är enklare än att acceptera prutning och sedan höja priset för att få ut det arvode du vill ha.

Strategi mot prutande kunder

Om du tycker att det är svårt att stå emot prutande kunder kan du försöka hitta en strategi för din prissättning. Vad erbjuder du? Se till mer än priset och hitta de argument som du kan framföra när kunderna vill pruta. Fundera över vilka mervärden du ger, vad du står för och träna på att argumentera. Något som kan vara nog så svårt, särskilt om du är konflikträdd. 


3 argument mot prissänkningar
  1. Det krävs en stor volymökning för att kompensera en prissänkning. Flera undersökningar har visat att det vid en prissänkning på 5% krävs en volymökning på upp till 17,5 % för att behålla den vinstmarginal företaget hade före prissänkningen.

  2. Prissänkningar leder i de flesta fall bara till tillfällig tillväxt i marknadsandelar. Efter en tid reagerar konkurrenterna genom att sänka priserna och vinna tillbaka marknadsandelar. I slut­ändan är man tillbaka på ruta ett, möjligen med den skillnaden att prisnivån på marknaden har sänkts.

  3. Kundernas prisuppfattning förvrids. När priserna sänks anpassar sig kunderna snabbt till den nya prisnivån. När du sedan vill höja priserna är inte kunderna lika villiga att betala eftersom de har vant sig vid det lägre priset.

Vi hoppas att dessa tre argument får dig motiverad till att fundera över argument för att tala för dina tjänster och låta kunderna betala det du är värd. Ibland kan det såklart passa att ge med sig lite, vid tillfällen då trogna kunder behöver känna sig lite extra uppskattade till exempel. Se bara till att inte bjuda till så mycket att det blir svårt att ta rätt betalt igen, eller att kunden tror det är ett sänkt pris som gäller framöver. 

Lycka till!

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!