Just nu har vi problem med våra webbtjänster. Vi jobbar på att lösa detta!

Reproduktionsvärde

Värde som används i samband med företagsvärdering och som motsvarar vad det skulle kosta att bygga upp det aktuella företaget från grunden. På grund av svårigheterna att beräkna reproduktionsvärdet används värdet främst som ett teoretiskt jämförelsetal.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för reproduktionsvärde - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.