Restkalkyl

Restkalkyl är en produktkalkylmodell som används i tillverkande företag för att beräkna styckekostnaden efter avdrag för eventuella intäkter från mindre relevanta biprodukter, dvs biprodukter som inte särkalkyleras i företaget.

Att göra en restkalkyl innebär att man reducerar produktens styckekostnad med dess andel av den intäkt (täckningsbidrag) som biprodukten ger.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för restkalkyl - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.