Företagande / Riskkapital

Riskkapital – vad innebär det?

Faktagranskad artikel

Riskkapital placeras normalt bara i aktiebolag eftersom själva poängen med investeringen från investerarens (riskkapitalistens) sida är att riskkapitalistens aktier eller andra rättigheter i bolaget ökar i värde. 

Publicerad: 2023-03-14
Inte våghalsigt kapital

Riskkapital kan sägas vara samma sak som eget kapital eller ägar­kapital. Att det heter riskkapital beror inte på att det är våghalsigt kapital, utan enbart på att risktagandet är större än det är vid utlånat kapital. Den som lånat ut kapital till ett företag har näm­ligen rätt till utdelning i en konkurs före eget kapital, så är det inte med riskkapital och häri ligger risken. Liksom ”vanliga” aktieägare är risk­kapitalplaceraren beroende av ekonomisk tillväxt i de företag han eller hon satsat på.

Riskkapital kan tillföras företag i olika former, bland annat som aktiekapital, villkorade aktieägartillskott, konvertibler, kapital­andelslån eller vinstandelslån.

Riskkapitalinvesteraren får sin ersättning för kapital- och arbets­insats genom den värdeökning i bolaget som han bidrar till att skapa. Han får huvuddelen av sin ersättning när han säljer sin andel i ­bolaget. Investeraren förväntar sig hög avkastning, eftersom den ska täcka såväl ränta och riskpremie på kapitalet som ersättning för nedlagt arbete.

Vart vänder man sig?

Exempel på riskkapitalinvesterare är Almi, olika venture capital-­företag samt företag och privatpersoner som satsar pengar i bolag genom att bli delägare.

På Svenska Riskkapitalföreningens hemsida (www.svca.se) finns en förteckning över ett stort antal riskkapitalbolag.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!