Sale and lease back

Sale and lease back innebär att ett företag säljer en tillgång till ett finansbolag och sedan leasar (se leasing) tillgången av finansbolaget. Ibland kan avtalet ge den tidigare ägaren rätt att efter en viss tid köpa tillbaka tillgången. Handlar sale and lease back-avtalet om en fastighet uppkommer det problem, eftersom ett avtal om framtida köp av en fastighet är ogiltigt. Ofta löser man detta genom att paketera fastigheten, dvs lägga in den som enda tillgång i ett aktiebolag och ställa ut en option om återköp av aktierna i bolaget. Man måste då lita på att fastigheten vid återköpet finns kvar i bolagets ägo.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för sale and lease back - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.