Sale and lease back

Sale and lease back innebär att ett företag säljer en tillgång till ett finansbolag och sedan leasar (se leasing) tillgången av finansbolaget. Ibland kan avtalet ge den tidigare ägaren rätt att efter en viss tid köpa tillbaka tillgången. Handlar sale and lease back-avtalet om en fastighet uppkommer det problem, eftersom ett avtal om framtida köp av en fastighet är ogiltigt. Ofta löser man detta genom att paketera fastigheten, dvs lägga in den som enda tillgång i ett aktiebolag och ställa ut en option om återköp av aktierna i bolaget. Man måste då lita på att fastigheten vid återköpet finns kvar i bolagets ägo.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.