Självkostnadskalkyl

En självkostnadskalkyl är en produktkalkyl som passar bäst i företag som producerar enstaka eller ett fåtal produkter.

Kalkylen bygger på en fullständig fördelning av samtliga kostnader ut på produkterna. Då samtliga kostnader fördelas brukar självkostnadskalkyler rekommenderas i företag där man relativt tydligt kan se respektive produkts andel av de olika kostnaderna.

Den största fördelen med självkostnadsmodellen är att den, tack vare att den tar hänsyn till samtliga kostnader, ger ett mycket bra beslutsunderlag inför produktions- och prissättningsbeslut. Den fullständiga kostnadsfördelningen medför samtidigt att modellen blir ganska riskabel då det kan komma att krävas ganska djärva antaganden i samband med kostnadsfördelningen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.