Självkostnadskalkyl

En självkostnadskalkyl är en produktkalkyl som passar bäst i företag som producerar enstaka eller ett fåtal produkter.

Kalkylen bygger på en fullständig fördelning av samtliga kostnader ut på produkterna. Då samtliga kostnader fördelas brukar självkostnadskalkyler rekommenderas i företag där man relativt tydligt kan se respektive produkts andel av de olika kostnaderna.

Den största fördelen med självkostnadsmodellen är att den, tack vare att den tar hänsyn till samtliga kostnader, ger ett mycket bra beslutsunderlag inför produktions- och prissättningsbeslut. Den fullständiga kostnadsfördelningen medför samtidigt att modellen blir ganska riskabel då det kan komma att krävas ganska djärva antaganden i samband med kostnadsfördelningen.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för självkostnadskalkyl - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.