Just nu får du 50 % sommarrabatt på alla böcker och e-böcker!
Företagande / Skanna fakturor

Skanna fakturor – snabbare och säkrare

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Skanna fakturor – snabbare och säkrare - ctl00_cph1_faktagranskadImg

Att skanna fakturor är ett exempel på bra automatisering. Det manuella alternativet – fakturastansning – är en repetitiv uppgift som roar få medarbetare och som kan göras blixtsnabbt och exakt av en robot. På pluskontot finns även att den som tidigare stansat fakturor istället kan jobba med andra, mer kreativa uppgifter.  

Publicerad: 2019-03-01

Fakturaskanning handlar om att en mjukvara lärs upp att läsa och tolka information på en faktura eller ett kvitto – exempelvis uppgifter om fakturanummer, fakturabelopp, momsbelopp, faktura- och förfallodatum. Originaldokumentet kan vara ett pappersdokument eller ett digitalt dokument. För pappersdokument gäller att de först måste digitaliseras, t ex genom att de fotas i en app, e-postas eller läses av med en skanner. 

Digital fakturahantering möjliggör smidiga arbetssätt – exempelvis kan ett företag använda sin redovisningsbyrå som fakturaadress och låta byrån ta hand om ankomstregistreringen. Företaget behöver inte blandas in förrän det är dags för attestering. I flertalet system för fakturaskanning kan man även lägga in automatisk kontering av leverantörsfakturorna innan de skickas vidare för attest. 

Fördelar med att skanna fakturor
  • Kontroll på hela flödet för leverantörsfakturor. Risken att de går förlorade och att betalningar försenas minimeras.
  • Lägre kostnader genom framförallt ett snabbare arbetsflöde/minskad tidsåtgång.
  • Smidig attest när du vill på datorn, på plattan eller i mobilen. 
  • Ökad säkerhet genom att inga fakturor betalas via ekonomisystemet utan föregående granskning och attestering. 
Tips!

Här kan du läsa mer om vad vi har för lösning på automatiserat leverantörsfakturaflöde  

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!