Skuldsanering

Skuldsanering innebär att svårt skuldsatta privatpersoner under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder, helt eller delvis.

Det är Kronofogden som beslutar i ärenden om skuldsanering. Om fordringsägarna inte godtar kronofogdens förslag till skuldsanering, överlämnas ärendet till tingsrätten. Tingsrätten kan då fatta ett beslut som tvingar fordringsägarna att gå med på skuldsanering, s k tvingande skuldsanering.

Näringsidkare kan beviljas F-skuldsanering.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för skuldsanering - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.