Företagande / Skydda dina immateriella tillgångar

Skydda dina immateriella tillgångar

Faktagranskad artikel

Många företag har immateriella tillgångar som bör skyddas. Det kan handla om innovationer, varumärket, design eller andra tillgångar. Ofta består ett företags värde till 80 procent eller mer av immateriella tillgångar enligt PRV. 

Publicerad: 2019-03-08

Många företag har immateriella tillgångar som bör skyddas. Det kan handla om innovationer, varumärket, design eller andra tillgångar. Ofta består ett företags värde till 80 procent eller mer av immateriella tillgångar enligt PRV.

Immateriella tillgångar

Många företag har värden som de inte själva vet om. Enligt Patent- och registreringsverket (PRV) utgör de immateriella tillgångarna så mycket som 80 procent eller mer av företagens värde. Exempel på immateriella tillgångar är design och utseende, datorprogram, interna manualer, interna spetskunskaper, kundregister, egenutvecklad teknik, mm.

För att öka företagets lönsamhet bör ni identifiera företagets immateriella tillgångar och utveckla en strategi för att hantera dessa och såklart använda och dra nytta av tillgångarna.

Genom PRV:s företagstest Genomlysningen kan ni se om ni har några immateriella tillgångar och få tips kring hur ni ska hantera dessa. Du hittar företagstestet här. 

Här får du hjälp med presentation, försäljning och prissättning!

Immateriella tillgångar – skydd

Du kan ansöka om olika slags skydd för dina immateriella tillgångar och processen är lite olika beroende på vilken typ av skydd du söker. Ibland kan du tjäna på att ta hjälp av en expert som är van att skriva t ex patentansökningar.

Om du behöver skydd inom EU eller internationellt finns lite olika vägar att gå för att skydda varan eller tjänsten. Tänk på att det är olika förfaranden beroende på om du skydda design, patent eller varumärke.

Om du bara ska skydda dina immateriella tillgångar i Sverige är det PRV du ska vända dig till. Men PRV har också uppgifter om vart du kan vända dig för att skydda dina immateriella tillgångar internationellt.

Patent

Om du har kommit på något nytt som inte redan finns kan du söka patent för din idé. Din uppfinning ska skilja sig från de uppfinningar som finns sedan tidigare och det ska vara något som ska lösa ett problem. Patentprocessen kan upplevas krånglig och svår att sätta sig in i och den är faktiskt inte helt okomplicerad.

  • Håll din idé hemlig tills du lämnat in din ansökan.
  • Kontrollera att det verkligen är en ny uppfinning innan du söker patent.
  • En svensk patentansökan gäller bara i Sverige, sök vidare inom ett år om du vill ha patent i flera länder.
  • Anlita ett patentombud, det kan vara krångligt att skriva en korrekt patentansökan själv.

Varumärke

Ditt varumärke är vad som symboliserar företagets profil och anseende. Ett varumärkesskydd ger dig ensamrätt till varumärket och hindrar därmed andra från att använda sig av varumärket.
Ett varumärke kan registreras som ett ord eller flera, en symbol, en vara eller varans förpackning. Men det kan också handla om ljud och melodier.

  • Ditt varumärke måste vara unikt.
  • Ditt varumärke måste kunna särskiljas från andra varumärken.
  • Ditt varumärke får inte bestå av bara ett ord som är beskrivande för dina varor och tjänster.

Design

Om du har en ny design som helt skiljer sig från andra tidigare designer kan du ansöka om designskydd. Med designskydd får du en viktig konkurrensfördel genom att du får ensamrätt till att nyttja designen. Designskydd kallas också mönsterskydd.

  • Din design måste vara unik.

  • Designen får inte anses vara för enkel.

  • Det måste vara en nyhet.

Lycka till!

Lycka till med dina immateriella tillgångar och se till att både skydda dem och utnyttja dem för högre lönsamhet!

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!