Företagande / Små företag kan söka stöd för affärsutveckling

Små företag kan söka stöd för affärsutveckling

Faktagranskad artikel

Små företag som vill växa kan söka finansiering i form av digitaliserings- och internationaliseringscheckar från Tillväxtverket. En bra möjlighet att kunna ta in extern kompetens och stärka företagets konkurrenskraft. 

Publicerad: 2019-03-04
Affärsutvecklingscheckar

Affärsutvecklingscheckarna har ett värde på 50 000–250 000 kronor och dessa får finansiera max halva kostnaden för köp av tjänst eller projektanställning. Checkar för internationalisering kan t ex användas till att göra marknadsundersökningar eller söka leverantörer i utlandet. En nyhet för 2019 är att pengarna även kan användas till att utreda frågor som rör brexit. Digitaliseringscheckar kan t ex användas till att ta fram en digital strategi, genomföra en digital transformation eller utveckla företagets kundrelationer.  

Vem kan söka?

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till företag som har 2–49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor. Att företaget har ordning på sin ekonomi är också ett krav. Alla regioner förutom Gotland, Västernorrland och Jämtland Härjedalen har affärsutvecklingscheckar. I dessa regioner finns istället andra typer av stöd för affärsutveckling. 

Hur ansöker jag?

Du ansöker om checkarna hos den region där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Då ansökningstiderna varierar är det bäst att kontakta din region för att få koll på de exakta datumen.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!