Företagande / Småföretag är kommunernas enskilt främsta inkomstkälla

Småföretag är kommunernas enskilt främsta inkomstkälla

Faktagranskad artikel

Branschorganisationen Företagarna har i sin rapport Välfärdsskaparna 2019 analyserat hur stor andel av kommunernas skatteintäkter som kommer från småföretag. 

Publicerad: 2019-04-10
Småföretag står för 29% av de kommunala skatteintäkterna 

Företagarnas rapport bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och Arbetsförmedlingen. Av de drygt en miljon företag som finns i Sverige är de allra flesta småföretag med färre än 50 anställda. Hela 99,4% av alla företag i landet räknas till kategorin småföretag.  Rapporten visar att småföretag står för 29% av de kommunala skatteintäkterna medan 21% kommer från större företag med fler än 50 anställda. Totalt står alltså den privata sektorn för 50% av de kommunala skatteintäkterna. 

Fyra av fem jobb skapas i småföretag

Enligt SCB:s statistik skapas fyra av fem jobb i småföretag. Antalet jobb i privata småföretag har ökat med 868 300 stycken sedan 1990. Samma siffra bland större företag är 400 400. Under denna period har det bland offentligt ägda verksamheter och övriga organisationer varit ett tapp på 28 900 jobb.

Småföretag har störst andel av skatteintäkterna i de flesta kommuner

Småföretagen står för den största andelen av skatteintäkterna i 208 av Sveriges 290 kommuner. Åre är den kommun där störst andel (43%) kommunala skatteintäkter kommer från småföretag. Sorsele kommun är tvåa på listan med 40% och Österåker trea med 39%. 

På länsnivå är det Gotland, där 33% av de kommunala skatteintäkterna kommer från småföretagen, som hamnar överst på listan. Stockholms- och Jämtlands län hamnar strax bakom Gotland med 32% respektive 31%.     

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!