Socialförsäkring

Socialförsäkringen är en trygghetsförsäkring som omfattar alla medborgare och som ger ett grundskydd vid de tillfällen i livet då människor behöver kompensation för inkomstbortfall eller ett extra stöd på grund av handikapp eller sjukdom. Socialförsäkringen omfattar bl a allmän sjukförsäkring, tilläggspension och arbetslöshetsförsäkring.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för socialförsäkring - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.