Företagande / SPAC

SPAC

– så fungerar ett SPAC-bolag 
Faktagranskad artikel

SPAC är en akronym för Special Purpose Acquisition Company. Ett SPAC-bolag är ett skalbolag helt utan verksamhet med syfte att ta in kapital från investerare genom en börsnotering. Tanken är att bolaget inom två till tre år ska köpa upp eller gå samman med ett onoterat bolag som på så vis blir börsnoterat utan att behöva genomgå den mer omfattande process som en traditionell börsnoteringen innebär.

Publicerad: 2021-08-02

Den som investerar i ett SPAC-bolag vet vid investeringstidpunkten inte hur pengarna kommer att investeras, dvs vilken typ av bolag och verksamhet som teamet bakom SPAC-bolaget kommer att förvärva. Det finns heller ingen garanti för att man kommer att förvärva något bolag. Sker inget uppköp inom den förutbestämda tidsperioden, som normalt är 24 månader, får investeringarna tillbaka sina pengar.

Det är först på senare år som SPAC blivit populärt och i USA har SPAC blivit en allvarlig utmanare till klassiska IPO när det gäller kapitalanskaffning på börsen.

Den grundläggande tanken bakom SPAC är att alla parter ska bli vinnare. Initiativtagarna till SPAC-bolaget, som kallas sponsorer, får vid ett uppköp en andel av aktierna i det noterade bolaget, som potentiellt kan komma att uppgå till avsevärda belopp. För investerarna lockar möjligheten att satsa på ett onoterat bolag med tillväxtpotential och därmed chans till hög avkastning. För det uppköpta företaget innebär en SPAC en snabbare och smidigare väg in på börsen.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!