Statlig lönegaranti

Statlig lönegaranti är en fond som betalar ut bland annat löner och pensioner till anställda vid ett företags konkurs.

Lönegarantin kan ges i sammanlagt åtta månader och ersätter maximalt fyra prisbasbelopp per anställd.

Förutom löner och pensioner ersätts också andra löneförmåner som förmånsbil, bostadsförmån, kostförmån och fri telefon. Dessutom ingår intjänad semesterlön, semesterersättning och uppsägningslön.

En enskild näringsidkare, dennes make eller en handelsbolagsdelägare räknas inte som anställd och omfattas därför inte av lönegarantin.

En aktieägare kommer i många fall inte heller att omfattas av statlig lönegaranti vid en konkurs, trots att aktieägaren själv är anställd av sitt eget aktiebolag. Äger aktieägaren själv eller tillsammans med någon närstående en väsentlig andel i företaget och har ett betydande inflytande över verksamheten omfattas aktieägaren normalt inte av lönegarantin.

Det är konkursförvaltaren som avgör vilka som ska omfattas av lönegarantin, beroende på omständigheterna i varje speciellt fall.

Trots att lönegarantin träder in och betalar lönerna försvinner inte fordran på konkursboet. Staten tar över den förmånsrätten och bevakar denna fordran i konkursen.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för statlig lönegaranti - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.