Styrelseordförande

Styrelseordförande kallas den person som leder styrelsens arbete.

Ordförandens främsta uppgifter är att kalla till styrelsemöten och att bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter. I aktiebolagsstyrelser som består av mer än en ledamot ska en av ledamöterna vara ordförande. I en ekonomisk förening måste det alltid finnas en styrelseordförande.

Det är styrelsen som väljer ordförande om inte annat föreskrivs i bolagsordningen/föreningens stadgar eller har beslutats av bolagsstämman/föreningsstämman. Den verkställande direktören (vd) får inte vara styrelseordförande (gäller både aktiebolag och ekonomiska föreningar).

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för styrelseordförande - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.