Subvention

En subvention är ett statligt eller kommunalt stöd som ges för att stödja en näring (t ex subventioner till jordbruket) eller för att hålla nere konsumentpriserna på vissa varor eller tjänster.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för subvention - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.