Suppleant

En suppleant är en person som kallas in till tjänstgöring i styrelsen när en styrelseledamot inte kan närvara vid ett styrelsesammanträde. 

Suppleanter väljs på motsvarande sätt som ledamöterna på en bolagsstämma eller en föreningsstämma. Bolagsordningen eller stadgarna brukar innehålla hur många suppleanter som ska väljas eller inom vilket intervall antalet ska ligga. Beslut om ansvarsfrihet gäller normalt även suppleanterna.

En suppleant kan underteckna årsredovisningen istället för en ledamot som har förfall (inte har möjlighet att göra det).

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för suppleant - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.