Syndikat

Syndikat har flera betydelser:

1. självständiga företag och/eller privatpersoner som går samman för att kunna finansiera större, kapitalkrävande projekt

(jfr konsortium).

2. sammanslutning av självständiga företag som gemensamt vänder sig till marknaden och fördelar inkommande order mellan sig

(jfr kartell).

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för syndikat - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.