Just nu har vi problem med våra webbtjänster. Vi jobbar på att lösa detta!

Företagande / Täckningsbidrag (TB)

Täckningsbidrag (TB)  

– en snabbgenomgång 
LEI-koder för värdepappershandel

Täckningsbidrag (TB) används framförallt som underlag vid produktionsbeslut. 

Publicerad:

Vid kortare produktionsbeslut kan man acceptera projekt som ger om än ett litet positivt täckningsbidrag, men på lite längre sikt gäller det att produktionen anpassas utifrån det största totala täckningsbidraget.

Så beräknar du täckningsbidraget

En produkts täckningsbidrag är skillnaden mellan  produktens särintäkt och särkostnad.

Med särintäkt menas helt enkelt produktens pris och med särkostnad menas kostnader som direkt kan hänföras till produkten, t ex material och direkta lönekostnader. Här är ett annat sätt att uttrycka saken:

Täckningsbidrag (TB/st) = Pris – rörlig kostnad/st

Totalt täckningsbidrag

Summan av samtliga produkters täckningsbidrag kallas totalt täckningsbidrag (TTB). Det totala täckningsbidraget ska täcka företagets samkostnader (kostnader som inte tydligt och direkt kan hänföras till produkterna, t ex lokalhyror, administration och andra indirekta kostnader). Bidraget ska även räcka till en tillräckligt stor vinst för att säkra företagets fortlevnad.

Läsa mer

I boken Företagets ekonomi får du alla viktiga ekonomiska nyckeltal, rapporter och begrepp utförligt förklarade. Finns som tryckt bok och e-bok.