Tillskottsemission

En tillskottsemission innebär att ett aktiebolags ägare gör ett villkorat aktieägartillskott som i redovisningen förs direkt till det egna kapitalet. Tillskottsemissionen ökar bolagets aktiekapital.

Tillskottsemission är ett alternativ då företagets medel inte räcker till en fondemission, men ägaren inte vill binda ytterligare pengar i bolaget. När bolaget går med vinst kan ägaren låta bolaget betala tillbaka beloppet utan skattekonsekvenser (förutom bolagsskatten på vinsten).

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för tillskottsemission - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.