Företagande / Tillstånd för att starta företag – vad gäller?

Tillstånd för att starta företag 

– vad gäller? 
Faktagranskad artikel

Innan du startar företag är det viktigt att kolla upp de lagar och regler som gäller för den verksamhet du tänkt dig. I den här artikeln går vi igenom några av de vanligaste  verksamheterna som kräver tillstånd.

Publicerad: 2021-05-19
Mat, restaurang och logi

För dig som ska starta verksamhet inom livsmedels- eller restaurangnäringen finns många olika krav på tillstånd. Bland annat behöver kök, rutiner och egenkontrollprogram godkännas av kommunen. För att få driva pensionat eller hotell gäller det att man har tillstånd av polisen.

Alkoholservering

För att få servera alkohol krävs tillstånd från kommunen. Serveringstillståndet kan gälla såväl året om som vid ett enstaka tillfälle. Du behöver visa att dina personliga och ekonomiska förhållanden gör dig lämplig att utöva verksamheten, t ex genom en utbildning som gett dig kunskaper i svensk alkohollagstiftning.      

Finansiella tjänster

Banker och försäkringsbolag är exempel på finansiella tjänster som kräver tillstånd från Finansinspektionen. För inkassobolag är det i stället Datainspektionen som har det övergripande ansvaret. Skulle du vilja starta en pantbank är det Länsstyrelsen du ska vända dig till. Revisionsbolag och revisorer behöver vara godkända av revisorsnämnden.

Miljöfarlig verksamhet

Bensinstationer, bilskrotar och handel med kemiska produkter är några exempel på vad som klassas som miljöfarliga verksamheter. Om du ska starta och driva en sådan typ av verksamhet behövs tillstånd från kommunen eller Länsstyrelsen. Funderar du på om en verksamhet räknas som miljöfarlig eller inte kan du kontakta din kommun så kontrollerar de detta åt dig.    

Djur och lantbruk

Verksamheter som innefattar hantering av djur kräver tillstånd och omfattas av flera olika regler och förordningar. Länsstyrelsen är myndigheten som ger tillstånd och godkänner lokaler och byggnader. Du behöver också visa att du har kunskapen som behövs för att ta hand om djuren. Om djuren i verksamheten har en miljöpåverkan måste du ha tillstånd enligt miljölagen.

Handel och tillverkning av varor

Har du tänkt sälja varor kontant behövs ett särskilt kassaregister och du ska även göra en anmälan till Skatteverket. När det gäller handel med vapen eller begagnade varor är det polisen man ska vända sig till för att söka tillstånd. Kommunen ansvarar för tillstånd gällande tobaksvaror och torghandel. Import och tillverkning av elektronikprodukter hanteras av Naturvårdsverket.

Fler verksamheter som kräver tillstånd

Det finns fler exempel än ovan på verksamheter som kräver tillstånd. På verksamt.se finns en e-tjänst där du kan läsa mer om vad som gäller för just din verksamhet. Där har du även möjlighet att ansöka direkt om vissa av tillstånden.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!