Tillväxt

Tillväxt innebär att någonting växer eller ökar med tiden.

I företagsekonomiska sammanhang är det ofta omsättningens tillväxt (se omsättningstillväxt) som är i centrum men det kan även vara vinsten, antalet anställda eller något annat.

Företaget kan uppnå omsättningstillväxt på två sätt:

• organisk tillväxt, eller

• förvärvad tillväxt.

Organisk tillväxt innebär att företaget har ökat i volym av egen kraft. Förvärvad tillväxt är ett resultat av företagsförvärv.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för tillväxt - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.