Tillverkningskostnad

Tillverkningskostnad är ett begrepp som används i samband med självkostnadskalkyler. Tillverkningskostnaden är summan av:

• direkt material

• direkt lön

• materialomkostnader

• tillverkningsomkostnader.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för tillverkningskostnad - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.