Tjänst

Tjänst har i det här sammanhange flera betydelser:

1. ett av tre inkomstslag, se inkomst av tjänst.

2. på momsområdet skiljer man mellan varor och tjänster. Som tjänster räknas allt utom materiella ting (dvs sådant man kan ta på), gas, värme/kyla och el.

3. anställning/befattning.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.