Tjänst

Tjänst har i det här sammanhange flera betydelser:

1. ett av tre inkomstslag, se inkomst av tjänst.

2. på momsområdet skiljer man mellan varor och tjänster. Som tjänster räknas allt utom materiella ting (dvs sådant man kan ta på), gas, värme/kyla och el.

3. anställning/befattning.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Björn Lundén - Ordförklaring för tjänst - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.