Underborgen

Underborgen är en typ av borgen som innebär att en borgensman går i borgen för gäldenären gentemot borgensmännen.

Underborgensmannen blir en säkerhet för borgensmännens regressrätt mot gäldenären om denne inte kan betala.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för underborgen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.