Underprisöverlåtelse

Överlåtelse av egendom som ingår i en näringsverksamhet till ett pris som understiger marknadsvärdet kallas underprisöverlåtelse.

Normalt ska skillnaden mellan marknadsvärdet och överlåtelsepriset uttagsbeskattas (tas upp som intäkt i verksamheten) men det finns särskilda regler som gör att underprisöverlåtelser kan göras till skattemässiga värden (bokförda värden) utan skattekonsekvenser om vissa villkor är uppfyllda.

Inom koncerner (där det finns koncernbidragsrätt) kan enstaka tillgångar, t ex enstaka inventarier, överlåtas till underpris utan skattekonsekvenser. I andra fall där det är möjligt med underprisöverlåtelse, t ex vid byte av företagsform från enskild firma till aktiebolag, krävs att hela verksamheten eller en verksamhetsgren (eller en ideell andel av en verksamhet eller verksamhetsgren) överlåts för att överlåtelsen inte ska uttagsbeskattas.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för underprisöverlåtelse - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.