Företagande / Utgiftsbegrepp

Utgiftsbegrepp  

– utgift, utbetalning, kostnad 
Faktagranskad artikel

Utgift, kostnad, utbetalning; vad betyder de olika utgiftsbegreppen egentligen och när ska man använda vilket? 

Publicerad: 2019-03-10

På samma sätt som för inkomstbegrepp (inkomst, inbetalning, intäkt) finns olika begrepp för företagets resursförbrukning utifrån olika tidpunkter.

För att beskriva ett företags utflöde av resurser finns följande tre begrepp:

  • utgift
  • utbetalning
  • kostnad

En utgift uppstår vid anskaffningstidpunkten för en speciell resurs, vanligen en vara eller en tjänst. Begreppet utgift är ur redovisningssynpunkt, på samma sätt som begreppet inkomst, knutet till fakturerings- eller betalningstidpunkt.

Med utbetalning menas tidpunkten när företaget betalar utgiften. Utbetalningen består av det faktiska belopp som företaget betalar för en viss utgift.

En kostnad definieras som en periodiserad utgift. Periodisering av utgifter innebär att utgifterna hänförs till en viss tidsperiod, t ex ett år eller en månad. Företagets kostnader uppkommer i takt med resursförbrukningen i verksamheten. Det är först när företaget förbrukar en resurs som en kostnad uppstår (det kan dock mycket väl ha uppstått en utgift och även en utbetalning). Kostnaden har alltså ingenting med anskaffningstidpunkten eller betalningstidpunkten för en resurs att göra. Istället är det tidsperioden för när resurser förbrukas som avses.

Exempel:
Samebyxan AB tillverkar byxor till samernas klädedräkter.

Den 10 oktober 2015 köper bolaget in ett större parti tyg till vårsäsongens beställningar. Den 10 oktober uppkommer därför en utgift i bolaget.

Leverantören fakturerar tyget med 30 dagars kredittid. Fakturan betalas 10 november 2015. Då uppkommer den utbetalning som utgiften per den 10 oktober orsakar.

På bokslutsdagen den 31 december 2015 finns hela inköpet kvar i råvarulagret eftersom produktionen av de nya plaggen inte kommer igång förrän i januari 2016. Därför uppkommer ingen kostnad i bolaget per bokslutsdagen (tygerna finns ju kvar i lager).

Vid nästa bokslut i december 2016 kommer dock tyget att ha förbrukats eftersom byxorna då är sydda och sålda. Hela kostnaden hamnar alltså på 2016.

Handbok för icke-ekonomer

Du hittar fler förklaringar av centrala ekonomiska begrepp, nyckeltal, rapporter mm i boken Företagets ekonomi. Boken vänder sig till dig som inte är ekonom men vill förstå grundläggande företagsekonomi.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!