Utskiftning

Utbetalning av återstående medel till aktieägarna i samband med likvidation av ett aktiebolag kallas utskiftning och den görs av likvidatorn när kallelsetiden för okända borgenärer gått ut. En förutsättning för att likvidatorn ska kunna göra detta är att alla övriga likvidationsåtgärder genomförts, t ex realisering av bolagets tillgångar. Innan utskiftningen genomförs är det viktigt att alla upplupna skulder beaktas, t ex arvoden till revisor för granskning av årsredovisningar och slutredovisningshandlingar. När utskiftningen är verkställd ska likvidatorn upprätta en redogörelse för skiftet, en s k skifteshandling.

Motsvarande gäller till medlemmarna i en ekonomisk förening.

Förenklar företagandet med kunskap & mjukvara - Bjorn Lunden - Ordförklaring för utskiftning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.